Legislație

FRBL - Legislație.

Nr. crt. Titlu / Articol Sursa Autoritatea / Disponibil pe site-ul:
1 Ordinului Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017

pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate http://www.cnas.ro/national-page/ordin-nr-141-formulare-specifice-criterii-de-eligibilitate.html
2 LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE APROBATE

PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Descarcat de pe site-ul C N A S http://www.cnas.ro/national-page/ordin-nr-141-formulare-specifice-criterii-de-eligibilitate.html
3 CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU

INCLUDEREA IN TRATAMENT

MINISTERUL SANATATII http://www.ms.gov.ro/documente/A008E.pdf
4 ORDIN Nr. 707/538 din 13 mai 2014

Includerea bolilor lizozomale pe lista cu criteriile medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

MONITORUL OFICIAL NR. 354 din 14 mai 2014 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
5 Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal,

referitoare la persoanele cu dizabilitati, organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale acreditate ca furnizori de servicii sociale

ANAF https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/HG_1_2016.pdf
6 ORDIN Nr. 1106 din 9 martie 2011

pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap

MONITORUL OFICIAL AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
7 ABONAMENTE GRATUITE METROU MONITORUL OFICIAL MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 10 iunie 2009
8 SCUTIRE DE LA PLATA ROVINIETEI www.boalagaucher.ro www.boalagaucher.ro
9 BILETE GRATUITE AUTO - CFR www.boalagaucher.ro www.boalagaucher.ro