SCUTIRI

SCUTIRE DE LA PLATA ROVINIETEI


Persoane scutite sa plateasca rovinieta sunt:
 • - persoanele cu handicap detinatoare de autovehicule adaptate, care au inscris in cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare al autovehiculului modul de adaptare a autoturismului;
 • - asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;
 • - insotitorii persoanelor adulte cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;
 • - persoanele cu handicap grav, care au si calitatea de pensionari de invaliditate si care beneficiaza de plata pentru insotitor de la Casa Judeteana de Pensii;
 • - asistentii maternali care au in ingrijire copii cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personala al asistentului maternal;
 • - parintii copiiilor cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;

 • Actele necesare pentru scutirea de la plata rovinieta.
  Pentru a putea obtine o rovinieta gratuit, toate persoanele ce se incadreaza in prevederile de la art. 28 din Legea 448/2006, trebuie sa depuna la primaria din localitatea de domiciliu sau resedinta, sau la Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana urmatoarele acte:

  1. Pentru obtinerea rovinietei gratuite automobilul trebuie sa fie detinut de persoane cu handicap si adaptat handicapului.

 • - cerere persoanei cu dizabilitati detinatoare de autoturism prin care solicita eliberarea rovinietei (
 • - certificatul de incadrare in grad de handicap ;
 • - copie a actului de indentitate a persoanei cu dizabilitati;
 • - copie de pe certificatul de inmatriculare sau cartea de indentitate a autoturismului

  2.Pentru asistentul personal .
 • - cererea asistentului personal al persoanei cu dizabilitati detinator de autoturism, prin care solicita eliberarea rovinietei
 • -documentul din care sa reiasa calitatea de asistent personal al persoanei cu dizabilitati (contractul individual de munca)
 • -documentul care atesta incadrarea in grad de handicapt a persoanei pe care o asista
 • -copie a actului de indentitate a asistentului personal
 • -copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de indentitate a autoturismului detinut de asistentul personal

  3.Pentru persoanele care insotesc persoane cu dizabilitati cu grad grav .
 • -cererea persoanei care insoteste persoana cu dizabilitati gradul grav si declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte numele persoanei cu dizabilitati pe care o insoteste
 • -documentul din care sa reiasa calitatea de insotitor al persoanei adulte sau minorului cu dizabilitati gradul grav (declarati model tip);
 • -documentul care atesta incadrarea in gradul de handicap grav a persoanei pe care o insoteste;
 • -copie a actului de indentitate a insotitorului;
 • -copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de indentitate a autoturismului detinut de insotitor .
  Se recomanda ca odata cu depunerea cereri de eliberarea a rovinietei sa se depuna si actele pentru obtinerea cardului de parcare. Sunt aceleasi acte, trebuie in plus si 2 poze tip buletin. Cardul are valabilitate pe intreg teritoriul UE.
  Detalii in legea 448/2006 republicata, art 65, pct 1, 2, 3, 4